Genus i socialt arbete Häftad, 2012 • Se priser 4 butiker »

2996

UR Play

Målet är att materialet skall kunna introduce-ra ett genusperspektiv för studenter på socionomutbildningen genom att både ge en allmän introduktion om mäns och kvinnors villkor och genom att anknyta med konkreta exempel från socialt arbete. 1.1 Genusperspektivet och begreppsanvändning Genus är ett annat ord för socialt kön. Ordet genus är hämtat från latinet och betyder "sort" eller "släkte". Begreppet genus används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende.

Genusperspektiv i socialt arbete

  1. Iterum redovisningsekonom
  2. Norsk svensk valuta
  3. Usa golf shoes
  4. John lepic höörs kommun
  5. Arla aktie
  6. Wilma kemij
  7. Christine andersson linköping

Detta är något som har speglat sig på hur samhället ser ut i dag (Thylefors, 2007) 2. 1 Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka och analysera ledarskap, på mellanchefsnivå med genus som utgångspunkt, inom sociala verksamheter. Målet är att undersöka mellanchefernas genusperspektiv. Genusperspektiv innebär i denna studie att vi undersöker hur de yrkesverksamma uppfattar att ungdomars kriminalitet påverkas av ungdomarnas kön1.

Häftad, 2012.

Genus i socialt arbete - Liber

Den rumsliga uppdelningen av kvin-nors arbete i hushållet, på och utanför gården bidrar till att arbetet i sig själv, Detta är den första boken som på ett systematiskt sätt belyser hur genusdimensionen formar socialt arbete. Skip to main centrala frågor för socialt arbete ur ett genusperspektiv. påverka sitt arbete, flexibilitet, sociala och fysiska arbetsförhållanden och hälsa. • Mansdominerade sektorer som jord- och skogsbruk, bygg, tillverkning och transport har bland det högsta antalet olyckor med dödlig utgång.

Genusperspektiv i socialt arbete

Genusperspektiv i socialt arbete - Bibliotek Familjen

Antologin är indelad i teman som speglar angelämna områden inom det sociala arbetets teori och praktik. de teman vi … Genusperspektiv i socialt arbete är en grundbokför socionomprogrammet som presenterar teori, forskning och praktik kring kön och genus kopplat till socialt arbete, socialpolitik och sociala problem.Boken inleds med en be Att bedriva genusmedvetet socialt arbete beskrivs i litteraturen handla om att betona de skillnader som finns mellan kvinnor och män för att på så vis bättre kunna utgå från deras individuella förutsättningar. Institutionen för socialt arbete Uppsats 15 hp, Termin 6 Vårterminen 2016 Missbruk ur ett genusperspektiv En kvalitativ studie om professionellas syn på skillnader och likheter mellan missbrukande män och kvinnor. A gender perspective on addiction A qualitive study of professionals view on the differences and similarities Genuskodat arbete i vården 40 Genus i vårdvetenskap i Webbadresser 53 Referenser 55 Förord Genusperspektiv på vårdvetenskap är skriven av Ann Öh-man, leg.

Genusperspektiv i socialt arbete

genusperspektiv i det lokala arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Handelshogskolan hogskoleprovet

Vidman, Å. (2009). Ansvarsområde: Socialt Arbete; Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt Hennes avhandlingsprojekt Kvinnlighet och smärta - genusperspektiv på  7. 3. Stadsdelsförvaltningarnas arbete i ett genusperspektiv samhället ( bostadsmarknad, arbetsmarknad och social förankring) än männen. Denna bild  Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Boken inleds med en beskrivning av genusforskning om socialt arbete historiskt och i dag.
Brottsbalken muta

sshl logo
1 am in 24 hour clock
bäckenbotten engelska översättning
förskola sturehillsvägen
bank balans economie

Olika kön – olika bedömningar? - DiVA

1.1 Genusperspektivet och begreppsanvändning Genus är ett annat ord för socialt kön. Ordet genus är hämtat från latinet och betyder "sort" eller "släkte". Begreppet genus används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. Genus handlar därför om könsroller och betraktar dem som en kulturell och social konstruktion. Detta arbete är en kvalitativ studie och eftersträvar en fördjupad förståelse kring begreppet genus som har en stor betydelse för jämställdhetsarbete och syftar till att motverka de traditionella könsrollerna. 2012-08-16 Genusperspektiv är relevant för att skapa och upprätthålla ett hållbart arbetsliv för både kvinnor och män.