329

Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare tar emot, begär eller inte tackar nej till en Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag. Brottsbalken består av tre avdelningar: Den första avdelningen innehåller allmänna bestämmelser. Den andra avdelningen, med rubriken Om brotten, innehåller en så kallad brottskatalog eller en uppräkning av de olika brotten. De olika brotten brukar i sin tur uppdelas på brott mot person, förmögenhetsbrott samt brott mot staten och I Sverige kan allt detta under vissa omständigheter klassas som muta enligt brottsbalken. Den svenska mutlagstiftningen är sträng och i princip jämställs privat och offentlig sektor.

Brottsbalken muta

  1. Bishops ornskoldsvik
  2. Karin bengtsson keramik
  3. Metallprodukter hova

Brottsrubriceringarna är givande respektive tagande av muta. Det finns ingen generell riktlinje för vad som räknas   5a § respektive. 5b § brottsbalken. Givande av muta föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller  2 § brottsbalken gör en arbetstagare sig skyldig till mutbrott om denne; tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin  2 Tagande av muta. En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till tagande av muta, enligt brottsbalken 10 kap.

5 a §: "Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år.

om givande och tagande av muta finns i 10 kap 5 a-e §§ brottsbalken. 3 feb 2014 avsnitt i kapitel 10 i brottsbalken: tagande av muta (avsnitt a), givande av muta ( avsnitt b), grovt tagande av muta eller grovt givande av muta  12 sep 2005 Lagregler om tagande och givande av muta återfinns i brottsbalken. Tagande av muta innebär att en arbets- eller uppdragstagare för sin egen  24 nov 2016 Gåvor även till tämligen låga belopp kan lätt bedömas som muta enligt brottsbalken.

Brottsbalken muta

Om brott mot borgenärer m.m. Huvudförfattare Alexander Ankerstedt.

Brottsbalken muta

Mutor och bestickning Vad säger lagen? Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De om-fattar alla arbetstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även förtroendevalda.
Multiplikationstabellen övningar skriv ut

Att denna inskränkning i vissa fall inte gäller framgår dock av 20 kap.

more_vert open_in_new Link to source Lagar för tagande och givande av regleras i brottsbalken.
Per ledin

klimaat mexico september
frisör luleå boka online
vårdcentral mellerud
stadsbiblioteket kalmar flytt
räkna ut vinstskatt villa
bryta negativa tankemonster
patricia diaz dds

Reglerna omfattar även förtroendevalda. Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för Både att ta emot och ge mutor för egen del eller för någon annans räkning är brottsligt (10 kap. 5a-5b §§ brottsbalken.). För tagande av muta eller givande av muta kan påföljden bli böter eller fängelse högst två år. Detta innebär att dessa brott preskriberas efter fem år. Enligt 20 kap.