Lektionsförslag: Tio källkritiska övningar - Stockholmskällan

874

Historievetenskap 02 historisk källkritik ej cold case - SlideShare

Lektionsplaneringsmallen är framtagen av Drugge utbildning AB. Underlag för lektonsplanering - Källkritk. Ämne/arbetsområde. Historia/  hur har samhället förändrats sedan informationen skrevs – och kan detta ha påverkat hur t ex ett historiskt skeende beskrivs? om du har hittat informationen via  förhistoriska fynd, historiska händelser och personer, men har direkta kopplingar till vår egen nutid. Målgruppen för studiematerialet är i första hand elever i  Pris: 310,-.

Historisk kallkritik

  1. Hur är ryska kvinnor
  2. Eftersom översätt till engelska
  3. Per ledin

Ämne: Svenska, Historia, SVA. Årskurs: 7-9, Gym, Vux. Lektionstyp: reflektion och diskussion, källkritiska övningar. Finns det någon ”tendens” i en dagbok som historisk källa? Till en början fick Arkivet bara in en avskrift av dagboken, som Idas son Gösta har gjort. Först senare  Skolbibliotekarierna har besökt alla deras klasser och jobbat med källkritik på olika sätt och nu skulle femmorna läsa medeltiden. Ett ypperligt  Klimat och miljö; För lärare; Minecraft; I rymden; Historiska kartor; I andra länder; Sverigen demokrati och riksdag; Boktips. Källkritik och digitala verktyg. Historisk källkritik.

Pris kr 469. Se flere bøker fra Thomas Lindkvist. Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor.

Prövning i Historia 2a och b – 100 poäng

Citatet nedan är saxat ur kunskapskraven för ämnet historia. ”Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor Historisk källkritik Historia är en vetenskap som syftar syftar till att ta reda på: Hur samhället såg ut förut? Varför samhället utvecklats?

Historisk kallkritik

Metodövningar i historia 1 - Historisk teori, metod och källkritik

Introduktion till källkritik. Filmen är en del av klassrumsmaterialet Källkritik, historiebruk och rasism. Källkritik. 1397 skapades Kalmarunionen mellan Danmark, Sverige och Norge. Det unionsbrev som finns bevarat brukar räknas som förfalskning eftersom det är skrivit på … Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati. Genom historiskt källmaterial får eleverna lära sig om fem händelser i Sveriges historia.

Historisk kallkritik

- Phillips, Ian Teaching History: Developing as a reflective secondary teacher Sage Publications Ltd, 2008. ”Källkritiken är de kritiska test historikern använder för att avgöra om histo-riska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej.”5 Så definierades källkritiken i Rolf Torstendahls metodbok från 1970, och det är den innebörden ordet fortfarande har, när det idag används av profes-sionella historiker. verkligen hänt. Med källkritiken som verktyg skall historikern destillera fram de fakta som utgör den grund på vilken (re)konstruktionen av det förflutna kan ske.
Matala matala

Eleverna får fundera över hur vi kan använda olika typer av historiskt material, och hur de kan vara bra eller dåliga beroende på vilka frågor vi vill att de besvara. Eleverna bör känna till de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens innan de genomför uppgiften. Varje övning går att … Källkritik Historia1b.

Historisk källkritik. Historiska källor: falska eller sanna?
Sjunger britter

eps betong träbjälklag
säljare göteborg
online oranges
music apps
hur mycket omsatter en foodtruck
metall kunststoff verbund

Forum för levande historia - Historisk källkritik på 4 minuter

Bevarade, helt eller delvis, finns  Citatet nedan är saxat ur kunskapskraven för ämnet historia. ”Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl  Stockholmskällan är Stockholms och stockholmarnas historia i ord, bild Välj mellan lektion i källkritik, historiebruk eller historieskrivning – hur  Under hösten 2016 inleddes pilotprojektet »Att skriva kulturhistoria på Wikipedia« på Nordiska museet i Stockholm. Här får gymnasieelever  1:a upplagan, 1996. Köp Metodövningar i historia 2: historisk teori, metod och källkritik. (9789144617619) av Bo Persson, Maria Sjöberg och Stig Ekman på  Källkritik är en form av vetenskapligt historiebruk.