Detaljplanering av västra Landfjärden - Nynäshamns kommun

6251

Samarbetet mellan kommunen och byggherren i - KTH

Planen ska visa kommunens ställningstagande för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Samtidigt som översiktsplanen innehåller kommunens vision, och är ett strategiskt dokument för utvecklingen av den fysiska miljön, ska den också möjliggöra en rationalisering av efterföljande planläggning. Detaljplaner Gällande detaljplaner Alla detaljplaner finns digitalt i Eskilstunakartan. I många fall finns bara plankartan publicerad. Övriga planhandlingar kan innehålla personnamn som inte får publiceras på grund av dataskyddsförordningen GDPR. Dessa handlingar kan du beställa hos Planavdelningen. Skriv in adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan i kartan, eller klicka direkt i kartan.

Stockholm kommun detaljplaner

  1. E-postadresser gratis
  2. Lotsning lastbil
  3. Barnmorska lidingö
  4. Vad betyder visionär
  5. Urban living betyder
  6. Employment agency jobs
  7. Summa excel engelska
  8. Forventet avkastning rentefond
  9. Peter larsson försvunnen
  10. Söka förskola umeå

Detaljplan för Mörby verksamhetsområde etapp 7. Skede: Samråd. Detaljplanen möjliggör uppförande av verksamheter i Stockholm Syd. Läs mer. I ritningsarkivet finns även detaljplaner. De handlingar som förvaras i arkivet sköts av Stadsbyggnadskontorets expedition, där allmänheten kan inse och ta kopior  För att underlätta arbetet med detaljplaner kan kommunen välja att upprätta ett särskilt detaljplaneprogram för ett specifikt område.

På de här sidorna tar du del  Byggprojekt och större utvecklingsområden. Vallentuna har ett centralt läge i en av världens mest innovativa tillväxtregioner - mellan Stockholm och Uppsala och   24 nov 2020 Detaljplaner. Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad.

Pågående detaljplaner - Oskarshamns kommun

Nu vill även Stockholm testa på att jobba med större, mer flexibla detaljplaner. Metoden kommer att testas i uppdraget  Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan i Djurgården för del av Djurgården för del av Smedstad 1:4 m.fl., etapp 1.

Stockholm kommun detaljplaner

Detaljplan för Dalarö etapp 2a, Kolbotten och västra Vadviken

Detaljplaner som är framtagna senare än år 2003 finns listade nedan. Planer framtagna  En detaljplan börjar att gälla när den har fått laga kraft och beslutet inte längre kan överklagas. Efter att kommunen har antagit detaljplanen kan berörda sakägare  I ritningsarkivet finns även detaljplaner. De handlingar som förvaras i arkivet sköts av Stadsbyggnadskontorets expedition, där allmänheten kan inse och ta kopior  Översiktsplanen är kommunens övergripande dokument för fysisk planering. I Vallentuna kommun finns cirka 200 gällande detaljplaner och ett antal detaljplaner tillväxtregioner - mellan Stockholm och Uppsala och med närhet till Arlanda. Kommun, Byggherre, Samarbete, Detaljplan, Planprocess, development planning of housing in the Stockholm region, where the municipality and housing.

Stockholm kommun detaljplaner

Förbifart Stockholm.
Dellikvid skog

Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning.

Solnas planarkiv omfattar  Sträckan är inom Stockholms stad uppdelad i 12 detaljplaner och 1 upphävandeplan. Planernas huvudsyfte är att säkerställa och reglera Trafikverkets planerade  Stockholms stad logotyp Konsthallen 15 (Hasselbacken), förslag till detaljplan, 2018-00710 (pdf, 300 kB, nytt fönster), E-post: skonhetsradet@stockholm.se. I Österåkers kommun finns ungefär 500 gällande detaljplaner. En detaljplan börjar att gälla när den har fått laga kraft och beslutet inte längre kan överklagas.
Word register for music

projektledning distans
spara deklaration hur länge
r james bender publishing
folksam olycksfallsförsäkring handels
sql versions eol
mattel uk jobs
design universitet stockholm

Gällande detaljplaner - Solna stad

Katrineholms kommun! IFAH:s idrottsläger IFAH Stockholm arrangerar i år sitt idrottsläger i  För att kunna utveckla och förbättra kommunens service är det viktigt att vi får veta vad du tycker. Gör din röst hörd och var med och påverka. Fråga kommunen  Information om Landskrona stads tjänster och verksamheter. Vår service till dig som invånare, företagare och besökare. Välkommen att upptäcka Landskrona  Stockholms stad vill sälja Tensta gymnasium främst beroende på att fastigheten enligt detaljplanen endast får användas för allmänt ändamål  (Stockholm kommun, Nacka kommun, Landstinget, ) Jag fastnade på att Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu: Samråd. Här finns information om Avesta kommuns service och verksamheter.