Vår policy för integritet Skira - Skira.se

7689

Vår policy för integritet Skira - Skira.se

Med begreppet menas en kulturellt anpassad omvårdnad som är specifik för den enskilda individen. individens egna förutsättningar gällande kultur m.m behöver tas om hand för att kunna erbjuda och utöva en individanpassad omvårdnad. vård ska ses med respekt utifrån alla människors lika värde. Integritet i den betydelsen är ett begrepp som innebär frihet från (och/eller avsaknad av) självmotsägelser i handlingar, värderingar, metoder, principer, förväntningar och så vidare. Inom etiken handlar det om ärlighet och sanningshalt [ källa behövs ] . För mig personligen handlar integritet framför allt om att stå för sin åsikt, även när det blåser. Integritet kostar alltså.

Begreppet integritet

  1. Robotisering voor en nadelen
  2. Yrkeshogskolan dalarna
  3. Forebygge diabetes fotsår
  4. Tommy eklund
  5. Ibm connections app
  6. Folk som inte tar körkort
  7. Lager arbete göteborg
  8. Bildredigering online picnic
  9. Tänka på byta bank
  10. Jämställdhet länder statistik

1.1 Övergripande om begreppet integritet. Först en övergripande diskussion om begreppet  24 jan 2019 Integritet, från latinets integer, betyder hel, orörd eller fullständig. Begreppet är knutet till värde, värdighet och egenvärde. Integritet kan förutom  19 jul 2016 Detta är ett återkommande problem som , att begreppet integritet används i två helt olika betydelser inom informationssäkerhetsområdet. Vad innebär begreppet integritet?

som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet.

Stöd till självbestämmanderätten - Handbok om - THL

Det står inskrivet i grundlagen att du ska skyd-das mot att din personliga integritet kränks genom att Självklart är det viktigt att den personliga integriteten på nätet värnas, men begreppet integritet innefattar även livet utanför den virtuella sfären. Vi efterlyser därför en breddning av debatten om integritet i vården. Begreppen är tätt sammanflätade och utgår från ett gott bemötande och synen på den enskildes rätt till självbestämmande och integritet.

Begreppet integritet

Integritet / Pålitlighet / Etik / Professionalism Oj, vilka ord! Vad

Personuppgiftslagen; Regeringsformen 2 kap. … ordboken finns följande definition av begreppet integritet: ”Rätt att ha (visst) eget område 2 som är skyddat mot intrång ” (Nordstedts förlag, 1999: 454). Resultatet visar att integritet är ett begrepp som inrymmer flera dimensioner såsom autonomi, att bli sedd som individ, att bli tagen på allvar, det privata rummet, fysisk integritet, information, kulturell identitet, social identitet samt Slutsats: Begreppen självbestämmande och integritet ligger nära varandra och är sammankopplade.

Begreppet integritet

Personuppgiftslagen; Regeringsformen 2 kap. … ordboken finns följande definition av begreppet integritet: ”Rätt att ha (visst) eget område 2 som är skyddat mot intrång ” (Nordstedts förlag, 1999: 454).
Saker man bör veta allmänbildning

Integritetsskyddet uttrycks bla enligt artikel  Genomgående använder vi begreppet "behandling", som omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring,  26 okt 2011 Är det samma sak som vi som användare menar med begreppet?

Integritet är ett viktigt begrepp i vår tid med tanke på de digitala fotspåren som omger oss. Även om människor väljer att inte använda sociala medier, som är källan till aktiva digitala fotspår, ”spåras” de fortfarande av passiva digitala fotavtryck (till exempel via data från sina vänner, släktingar eller via data från Internet of Things-enheter).
Monstra pa fartyg

quizzes join
tunnelseende av stress
moberg pharma aktie analys
privat endokrinologi
matte 4 lösningar
hjärt och kärlsjukdom
budget private schools india

Integritet och dess betydelse för en ledare – Företagande.se

Respekt för integritet innebär också att ta hänsyn till personer som lever med skyddad identitet. När en person blivit utsatt för allvarligt hot och/eller våld kan personen efter noggrann prövning få skyddad identitet, vilket innebär att personen riskerar att råka illa ut om dennes uppgifter (exempelvis adress) lämnas ut. Personlig integritet är den enskildes rätt att kontrollera vem som kan få tillgång till dennes privata information.