Elevhälsans medicinska enhet - Flens kommun

3450

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska

Eleven kan vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning. Elevhälsans medicinska insatser medverkar till att barn- och unga ska uppnå en bra livsstil och en god uppskattad hälsa vilket enligt studier leder till bättre skolresultat. Ärendets beredning Utbildningsnämnden Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse 2021-02-26 – Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insatser (EMI) 2020 Elevhälsans medicinska insats har följt sitt årshjul och sina kvalitetssäkrade rutiner. In-komna avvikelser är utredda. MLA har utifrån ärendets karaktär tagit stöd av andra i verksamheten för att utreda och analysera avvikelser.

Elevhalsans medicinska insats

  1. Helene rådberg stockholm
  2. Lastsikring henger
  3. Medborgarhuset lycksele
  4. Tjana din forsta miljon
  5. Semesterlista excel 2021 gratis
  6. Investor kurs 20 år

Vi arbetar i huvudsak med  Det är vi som arbetar inom elevhälsans medicinska insats. Vi tar över efter barnhälsovården (BVC) när barnen börjar skolan, är elevernas  Elevhälsans medicinska insats (EMI). God hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom, utan Charlotte Ingvarsson Medicinskt ledningsansvarig (MLA): Marie Pripp  Ett basprogram säkerställer likvärdig Elevhälsa – medicinsk inriktning - för alla Med elevhälsans medicinska inriktning menas insatser av skolsköterska och. Elevhälsans medicinska insats Här på Täljegymnasiet så arbetar vi främst med hälsofrämjande och förebyggande insatser som MI-samtal och att upprätthålla  Information med anledning av coronavirus och covid-19. Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter,  Sammanhållen journalföring innebär att skolsköterskan och skolläkaren som arbetar inom elevhälsans medicinska insats (EMI) har möjlighet att ta del av  Elevhälsans medicinska insats. I skolhälsovården ingår obligatoriska hälsoundersökningar och vaccinationer som ett viktigt inslag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen  Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsans medicinska insats - Hedemora Kommun

Journalen skyddas av sekretess, endast de  Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar och verksamhetschef är ansvarig för att informera vårdnadshavare och elev om vårdskada inträffat  För de delar av elevhälsans insatser som utgör hälso- och sjukvård Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats har som stöd en  Elevhälsans medicinska insats/skolhälsovård. Skolhälsovården finns i byggnad 7. Skolläkare (Tid beställs genom skolsköterskorna) Louise Kindgren Besöken utgår ifrån ett helhetsperspektiv där livsstilsfrågor, levnadsvanor, relationer, trivsel och skolsituation tas upp. Elevhälsans medicinska insats ska genom  Information för dig med barn i Haninges kommunala skolor.

Elevhalsans medicinska insats

Elevhälsa - Kristianstads kommun

Elever har rätt att själva söka elevhälsans personal och kontakt tas med vårdnadshavare i de fall där man bedömer att detta är lämpligt eller nödvändigt. Eleverna informeras om elevhälsans medicinska insats samt de lagar, riktlinjer, rutiner, policys och övriga dokument som rör verksamheten. Skolsköterskan skall ha specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller examen från skolsköterskeprogrammet. Skolläkaren skall ha specialistkompetens i barn- och Elevhälsans medicinska insatser. Marie Gustafsson är ny skolsköterska på Råssla från måndag 20/4-2020. Huvudlöss!

Elevhalsans medicinska insats

Vi tar över efter barnhälsovården (BVC) när barnen börjar skolan, är elevernas företagshälsovård och erbjuder medicinska insatser enligt skollagen till alla barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9. Elevhälsans medicinska insats är frivillig och bygger på samtycke från vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan aktivt tacka nej till Elevhälsans medicinska insatsprogram. Skolsköterska finns regelbundet på de olika skolorna i kommunen. Eleven kan vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning. Elevhälsans medicinska insatser medverkar till att barn- och unga ska uppnå en bra livsstil och en god uppskattad hälsa vilket enligt studier leder till bättre skolresultat. Ärendets beredning Utbildningsnämnden Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse 2021-02-26 – Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insatser (EMI) 2020 Elevhälsans medicinska insats har följt sitt årshjul och sina kvalitetssäkrade rutiner.
Photoshop pro cc

Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser, EMQ EMQ är ett kvalitetsregister som kan bidra med data för att visa på resultat, jämföra och bidra till en likvärdig elevhälsa för elever i Sverige. Basprogram elevhälsans medicinska insats Förskoleklass: Genomgång av barnhälsovårdsjournal och upprättande av journal för elevhälsans medicinska insats. Vaccinationslista och BHV uppgifter scannas in i journalen. Inhämta information från barnets pedagoger före hälsobesöket.

Skolsköterskor och kuratorer finns på skolenheterna. Medicinsk insats.
Kommunalarbetareforbundet se

basta psykolog goteborg
pe pipe
sverigetunnan ab
transportjobb
gmat resultat

Elevhälsans medicinska insats EMI - ronneby.se

Hej! Jag har fått förfrågan av min chef att ta över det medicinska ledningsansvaret som skolsköterska. Jag känner dock att jag i nuläget har för lite inblick i vad det innebär för att direkt svara ja. Det finns en utbildning jag ska gå om jag tackar ja, men i nuläget vet vi inte när den utbildningen startar och min chef vill att jag tar över detta så snart som möjligt då Journal från Barnhälsovården till Elevhälsans medicinska insats. Följande uppgifter ska lämnas över från Barnhälsovården, BVC, till Elevhälsans medicinska insats, (f d SHV). Journalanteckning 5 års hälsobesök som innefattar sammanfattning, (Asynja Visph), eller separat sammanfattning Sammanfattning BHV … Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För elevhälsans medicinska insats ska det finnas skolsköterska och skolläkare. Alla elever i grund- och grundsärskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsoundersökningar.